V 60 min se intenzivně věnujeme nácviku boje ve dvojicích. Základem je pokaždé jiné téma, zvolíme konkrétní techniku útoku či obrany, kterou si procvičujeme nejprve izolovaně a poté ji začleníme do sparringu (samotného boje). Je to skvělá metoda, jak se naučit více si uvědomovat, jakou technikou jsme soupeřem napadeni, a jaká technika bude tedy efektivní k obraně či následnému útoku. Přesouváme se tak do úrovně vědomého výběru technik a boje, který je velmi promyšlený a svižný zároveň.

Kontaktujte nás

Tatsuya SAEKI +420 733 349 693