Začátečníci

Naše kurzy Shinkarate může kdykoli navštívit kdokoli bez jakýchkoli zkušeností s bojovým uměním. Platí to pro dospělé i pro děti. Našim novým členům se věnujeme vždy s individuální péčí a větší pozorností v jejich začátcích. Tedy tam, kde je to potřeba, dostávají naši noví členové jiné pokyny ke cvičení odpovídající jejich úrovni dovedností. Postupně se pod tímto individuálně zaměřeným přístupem zdokonalí natolik, že přibližně po dvou až třech měsících trénují společně ostatními. Na každém tréninku také opakujeme základní techniky, které se znovu učí jak pokročilí, tak začátečníci. I velmi zdatní závodníci v Japonsku nikdy nepřestanou opakovat základy, proto, že v každém dalším opakování mohou prožít novou hloubku, poznat pravou podstatu cviku.

Bezpečnost

Při vedení tréninku je pro nás naprostou prioritou bezpečnost. Proto boj trénují jen ti, kteří již dosáhli potřebné úrovně po dostatečně dlouhém nácviku samotných technik útoku a obrany. K boji se však určitě dostanou všichni, kdo pravidelně cvičí. 

Postupné zdokonalování pro kohokoli

Shinkarate umožňuje komukoli - zdánlivě i velmi pohybově nenadanému muži či ženě -  cestu, jak se naučit něco úplně nového, jak poznat lépe své tělo i mysl, a díky tomu postupně zdokonalovat jednu techniku za druhou až do fáze, kdy vy sami s uznáním pocítíte, že už ovládáte „umění“, že ho dokážete používat, že vás obohatilo o tu část ve vás, kterou jste dosud neznali. A s tím se rodí i nový pocit větší sebehodnoty a sebevědomí.

Individuální přístup a péče

Respektujeme individuální potřeby a možnosti (fyzické, psychické i sociální) našich členů a snažíme se je vždy zohledňovat především tak, že nenutíme ke kolektivním výkonům. Individuálně konzultujeme s našimi členy a pečujeme o jejich vlastní rozvoj a zdokonalení se právě v těch oblastech, které každý z nich potřebuje nejvíce.

Vzájemný respekt a harmonie

Snažíme se vytvořit klidnou a respektující atmosféru, kde se můžete cítit příjemně, bezpečně a uznáváni. Proto i v boji ctíme sebe navzájem a všichni nově příchozí jsou vedeni k témuž. Svou podstatou jsme otevřeni multikulturnosti a vítáme cizince z různých zemí.

Princip nenucení a atmosféra podporující osobní výkony

Snažíme se působit tak, aby naši členové cítili přirozeně touhu k sebezdokonalování a výkonu – tak aby po tréninku měli ze sebe ten „správný pocit“. Spoléháme se tedy na vnitřní motivaci, kterou se snažíme podpořit srdečnou atmosférou.

Kontaktujte nás

Tatsuya SAEKI +420 733 349 693